China > Birth Days > Tomorrow
 

Celebrity Birthdays - Tomorrow, China

Han Xinyun

Born : May 30, 1990

Tennis player, Jinzhou

Li Lei

Born : May 30, 1992

Qingdao

Liu Jieyi

Born : May 30, 1999

Actor, Zhejiang

Sui Shengsheng

Born : May 30, 1980

 

Yao Lan

Born : May 30, 1980

Musician, Beijing

Lai Ka Fai

Born : May 30, 1983

Hong Kong


 

Terms & Conditions