Iceland > Birth Days > Yesterday
Yesterday
Profession
Birth Place
 

Celebrity Birthdays - Yesterday, Iceland

Kristin Omarsdottir

Born : Sep 24, 1962

Writer, Reykjavik


 

Terms & Conditions