Japan > Birth Days > Today
 

Celebrity Birthdays - Today, Japan

Hiroyuki Nakano

Born : Jan 22, 1958

Film director, Fukuyama

Tomoki Kyoda

Born : Jan 22, 1970

Film director, Osaka

Hidetoshi Nakata

Born : Jan 22, 1977

Football player, Kofu

Heath

Born : Jan 22, 1968

Singer, Amagasaki

Jun Yoriko

Born : Jan 22, 1973

Actor, Tokyo

Michael Yano

Born : Jan 22, 1979

Accra

Masanori Ishikawa

Born : Jan 22, 1980

Baseball player, Akita

Yuta Baba

Born : Jan 22, 1984

Itabashi

Ryoji Katsuki

Born : Jan 22, 1984

Baseball player, Kurume

Akira Nagata

Born : Jan 22, 1985

Actor, Sakai

Hiroki Nakazawa

Born : Jan 22, 1987

Baseball player, Kai

Takuya Shimada

Born : Jan 22, 1987

Baseball player, Fukuoka

Mizuho Ishida

Born : Jan 22, 1988

Tomioka

Yuki Kawai

Born : Jan 22, 1990

Hiji

Mai Shinuchi

Born : Jan 22, 1992

Singer, Saitama Prefecture

Tasuku Nagase

Born : Jan 22, 1993

Actor, Sakaiminato

Rena Ichiki

Born : Jan 22, 1996

Musician, Chiba Prefecture

Yuto Kawase

Born : Jan 22, 1997

Actor, Tokyo

Erika Ikuta

Born : Jan 22, 1997

Musician, Tokyo

Takeda Kyoka

Born : Jan 22, 1999

Actor

Hurricane Ryu

Born : Jan 22, 1958

Actor

Atsuki Tani

Born : Jan 22, 1959

Actor, Tokyo

Shigeru Nakahara

Born : Jan 22, 1961

Voice acting, Kamakura

Masato Yamada

Born : Jan 22, 1961

Voice acting, TaishA¬ć-ku, Osaka

Keiichi Yamasaki

Born : Jan 22, 1966

Actor, Tokyo

Mantaro Iwao

Born : Jan 22, 1966

Actor, A?ita Prefecture

Manabu Nakanishi

Born : Jan 22, 1967

Actor, Kyoto

Katai Tayama

Jan 22, 1872 - May 13, 1930

Writer, Tatebayashi

David Rosen

Born : Jan 22, 1930

Businessperson, Brooklyn

Teiji Ito

Jan 22, 1935 - Aug 16, 1982

Film Score Composer, Tokyo

Tetsuro Sagawa

Born : Jan 22, 1937

Actor, Tateyama

Rintaro

Born : Jan 22, 1941

Film director, Tokyo

Katsuya Takasu

Born : Jan 22, 1945

Plastic Surgeon, Isshiki

Senichi Hoshino

Born : Jan 22, 1947

Sports commentator, Kurashiki

Hosei Hahakigi

Born : Jan 22, 1947

Novelist, Ogori

Mieko Kamimoto

Born : Jan 22, 1948

Politician, Asakura District, Fukuoka

Mitsuo Kato

Born : Jan 22, 1953

Japan

Kantaro Tomiyama

Born : Jan 22, 1954

Businessperson, Tokyo

Tomoji Kuwaki

Born : Jan 22, 1954

Audio Engineer, Tokyo

Keiko Takahashi

Born : Jan 22, 1955

Actor, Shibecha

Yoko Ohshima

Born : Jan 22, 1955

Actor, Furukawa, Miyagi


 

Terms & Conditions