Japan > Birth Days > Today
 

Celebrity Birthdays - Today, Japan

Yuki Saito

Born : Jun 20, 1987

Baseball player, Eiheiji

Wataru Hiyane

Born : Jun 20, 1987

Baseball player, Kochinda

Marie

Born : Jun 20, 1987

Actor, Japan

May J.

Born : Jun 20, 1988

Singer, Yokohama

Nao Higashihama

Born : Jun 20, 1990

Baseball player, Yonashiro

Ryoga Sekihara

Born : Jun 20, 1991

Miyazaki Prefecture

Jun Jidai

Born : Jun 20, 1992

Musician, Yachiyo

Bin Kado

Jun 20, 1907 - Jul 27, 1982

Film director, Yokohama

Takayoshi Yoshioka

Jun 20, 1909 - May 5, 1984

 

Torauemon Utazawa

Born : Jun 20, 1930

Actor, Tokyo

Osamu Tanaka

Born : Jun 20, 1935

Film Producer, Tottori Prefecture

Tadashi Suzuki

Born : Jun 20, 1939

Writer, Shimizu

Umanosuke Ueda

Jun 20, 1940 - Dec 21, 2011

Wrestler, Yatomi

Kozo Ando

Jun 20, 1940 - Oct 8, 2003

Ogaki

Koji Ishizaka

Born : Jun 20, 1941

Actor, ChA«A

Daikirin Takayoshi

Jun 20, 1942 - Aug 4, 2010

Sumo Wrestler, Saga

Arase Nagahide

Jun 20, 1949 - Aug 11, 2008

Sumo Wrestler, Ino

Tsutomu Sato

Born : Jun 20, 1952

Politician, Mibu

Teiyu Ichiryusai

Born : Jun 20, 1958

Actor, Osaka Prefecture

Atsushi Yamanaka

Born : Jun 20, 1959

Actor, Mie Prefecture

Hiroyuki Hanada

Born : Jun 20, 1960

Musician, Fukuokaa€“Kitakyushu

Hiroshi Osaka

Jun 20, 1963 - Sep 24, 2007

Animator, Japan

Kenichi Nishi

Born : Jun 20, 1967

Game designer, Tokyo

Toshiyuki Kosugi

Born : Jun 20, 1968

Tokyo

Maiko Asano

Born : Jun 20, 1973

Actor

Riichiro Inagaki

Born : Jun 20, 1976

Tokyo

Izumi Kobayashi

Born : Jun 20, 1977

Tokyo

Hiroaki Kawatsure

Born : Jun 20, 1977

Actor, Japan

Tsubasa Otomiya

Born : Jun 20, 1978

Voice acting, Tokyo

Masashi Motoyama

Born : Jun 20, 1979

Kitakyushu

Teruaki Kobayashi

Born : Jun 20, 1979

Naka District, Ibaraki

Maiko Yamada

Born : Jun 20, 1981

Actor, Shinagawa

Sunaho Takeuchi

Born : Jun 20, 1981

Singer, Takaoka

Masashi Mikami

Born : Jun 20, 1983

Actor, Niigata Prefecture

Honoka

Born : Jun 20, 1983

Actor, Tarumizu

Taichi Okazaki

Born : Jun 20, 1983

Baseball player, Gojo

Masayuki Maegawa

Born : Jun 20, 1984

Mie Prefecture

Saki Aibu

Born : Jun 20, 1985

Actor, Takarazuka

Shingo Tomita

Born : Jun 20, 1986

Tochigi Prefecture


 

Terms & Conditions