Japan > Birth Days > Today
 

Celebrity Birthdays - Today, Japan

Tokugawa Iemochi

Jul 17, 1846 - Aug 29, 1866

Minato

Mai Asada

Born : Jul 17, 1988

Japan

Takahiro Fujioka

Born : Jul 17, 1989

Baseball player, Komochi

Riho Abiru

Born : Jul 17, 1993

Singer, Aichi Prefecture

Ai Okawa

Born : Jul 17, 1993

HyAgo Prefecture

Hinako Kitano

Born : Jul 17, 1996

Singer, Hokkaido

Shomu Nobori

Jul 17, 1878 - Nov 22, 1958

Amami A?shima

Michio Takeyama

Jul 17, 1903 - Jun 15, 1984

Writer, Osaka

Tetsuro Tamba

Jul 17, 1922 - Sep 24, 2006

Actor, Tokyo

Eiichi Kudo

Jul 17, 1929 - Sep 23, 2000

Film director, Tomakomai

Ryohei Hirose

Jul 17, 1930 - Nov 24, 2008

Hokkaido

Hideo Kinoshita

Born : Jul 17, 1931

Actor, Tokyo

Toshiro Ishido

Jul 17, 1932 - Nov 1, 2011

Actor, Onomichi

Yukio Aoshima

Jul 17, 1932 - Dec 20, 2006

Politician, ChA«A

Keiko Awaji

Jul 17, 1933 - Jan 11, 2014

Actor, Tokyo City

Yoshio Kaneuchi

Jul 17, 1933 - Aug 7, 1992

Voice acting, Tokyo

Miyoko Shoji

Born : Jul 17, 1936

Actor, Tokyo

C. W. Nicol

Born : Jul 17, 1940

Writer, Neath

Morimichi Takagi

Born : Jul 17, 1941

Manager, Nagoya

Toru Minegishi

Jul 17, 1943 - Oct 11, 2008

Actor, Tokyo City

Sumika Yamamoto

Born : Jul 17, 1949

Koshu

Shinobu Otake

Born : Jul 17, 1957

Actor, Shinagawa

Hajime Kanzaka

Born : Jul 17, 1964

Novelist, Osaka

Mami Kudo

Born : Jul 17, 1964

 

Kazuki Kitamura

Born : Jul 17, 1969

Actor, Higashisumiyoshi-ku

Takayuki Takuma

Born : Jul 17, 1970

Actor, Tokyo

Alexander Otsuka

Born : Jul 17, 1971

Tokushima

Yuki Kondo

Born : Jul 17, 1975

Nagaoka

Hisae Iwaoka

Born : Jul 17, 1976

 

Kaya

Born : Jul 17, 1980

Singer, Tokushima Prefecture

Tokio Sasaki

Born : Jul 17, 1980

Actor, Tokyo

Hayato Ochi

Born : Jul 17, 1982

Saitama Prefecture

Asami Kimura

Born : Jul 17, 1984

Singer, Hokkaido

Kohei Shibata

Born : Jul 17, 1986

Baseball player, Kitakyushu

Ryusei Shota

Born : Jul 17, 1986

Sumo Wrestler, Katsushika

Takuya Haneda

Born : Jul 17, 1987

Athlete, Toyota


 

Terms & Conditions