Japan > Birth Days > Tomorrow
 

Celebrity Birthdays - Tomorrow, Japan

Kato Takaaki

Jan 25, 1860 - Jan 28, 1926

Politician, Aisai

Hakushu Kitahara

Jan 25, 1885 - Nov 2, 1942

Writer, Yanagawa

Leiji Matsumoto

Born : Jan 25, 1938

Writer, Kurume

Aya Kamikawa

Born : Jan 25, 1968

Politician, TaitA

Minoru Kitani

Jan 25, 1909 - Dec 19, 1975

Kobe

Yasuyuki Konno

Born : Jan 25, 1983

Football player, Sendai

Takuya Takei

Born : Jan 25, 1986

Tochigi

grand Nitta

Born : Jan 25, 1986

 

Yudai Nitta

Born : Jan 25, 1986

Athlete, Aizuwakamatsu

Sho Aranami

Born : Jan 25, 1986

Baseball player, Seya-ku, Yokohama

Ryota Ozawa

Born : Jan 25, 1988

Actor, Tateyama

Mikako Tabe

Born : Jan 25, 1989

Actor, Tokyo

Kohei Shimizu

Born : Jan 25, 1989

 

Tsukasa Masuyama

Born : Jan 25, 1990

Minokamo

Mina Matsushima

Born : Jan 25, 1991

Swimmer, Tokyo

Sekiguchi Mandy

Born : Jan 25, 1991

Singer, New Jersey

Yujo Kitagata

Born : Jan 25, 1994

Baseball player, Karatsu

Hiroki Moriuchi

Born : Jan 25, 1994

Singer, Tokyo

Masafumi Maeda

Born : Jan 25, 1983

Yasu

Yuusuke

Born : Jan 25, 1985

Musician

Shuchi Kubouchi

Born : Jan 25, 1920

Japan

Ko Nishimura

Jan 25, 1923 - Apr 15, 1997

Actor, Sapporo

Shotaro Ikenami

Jan 25, 1923 - May 3, 1990

Writer, Asakusa

Yukio Shimomura

Born : Jan 25, 1932

Hiroshima

Usamaru Furuya

Born : Jan 25, 1968

Illustrator, Tokyo

Seiji Chihara

Born : Jan 25, 1970

Actor, Kyoto

Shinji Takehara

Born : Jan 25, 1972

Professional Boxer, Hiroshima

Kyoko Gardiner

Born : Jan 25, 1975

Artist, Tokyo

Kenji Roa

Born : Jan 25, 1979

Singer, Philippines

Nami Kurokawa

Born : Jan 25, 1980

Voice acting, Osaka Prefecture

Yoshihiro Sato

Born : Jan 25, 1981

Nagoya

Sho Sakurai

Born : Jan 25, 1982

Actor, Minato

Takeo Takagi

Jan 25, 1892 - Jul 8, 1944

Iwaki

Toichiro Araki

Jan 25, 1895 - Jan 1, 1977

Writer

Shigeharu Nakano

Jan 25, 1902 - Aug 24, 1979

Maruoka

Ashihei Hino

Jan 25, 1907 - Jan 24, 1960

Novelist, Wakamatsu-ku, KitakyA«shA«

Yasushi Sasaki

Jan 25, 1908 - Sep 13, 1993

Film director, Hiraka District, Akita

Shizue Kawarazaki

Jan 25, 1908 - Jan 1, 2002

Actor, Tokyo

Shotaro Ishinomori

Jan 25, 1938 - Jan 28, 1998

Actor, Tome

Yuki Arasa

Born : Jan 25, 1939

Actor, Miyakonojo

Ben Hiura

Born : Jan 25, 1943

Actor, Tokyo

Toru Emori

Born : Jan 25, 1944

Actor, Tokyo

Masamichi Kondo

Born : Jan 25, 1947

Politician, Izumozaki

Masakatsu Shibasaki

Born : Jan 25, 1947

Chemist, Saitama

Yoshio Hachiro

Born : Jan 25, 1948

Politician, Shintotsukawa

Haruhiko Jo

Born : Jan 25, 1948

Actor, Kyoto Prefecture

Yoshimitsu Morita

Jan 25, 1950 - Dec 20, 2011

Screenwriter, Chigasaki

Shigeru Ushiyama

Born : Jan 25, 1952

Actor, Nagano Prefecture

Toru Iwatani

Born : Jan 25, 1955

Video Game Designer, Meguro

Kaoru Kurosu

Born : Jan 25, 1957

Actor, Japan

Miki Narahashi

Born : Jan 25, 1960

Actor, Tokyo

Nobuyo Fujishiro

Born : Jan 25, 1960

Chiba

Yumiko Araki

Born : Jan 25, 1960

Actor, Saga Prefecture

Kayako Tsuzuki

Born : Jan 25, 1963

Actor, Toyota

Nozomu Sasaki

Born : Jan 25, 1967

Voice acting, Hiroshima Prefecture


 

Terms & Conditions