Japan > Birth Days > Yesterday
 

Celebrity Birthdays - Yesterday, Japan

Hideki Yukawa

Jan 23, 1907 - Sep 8, 1981

Physicist, Tokyo

Saigo Takamori

Jan 23, 1828 - Sep 24, 1877

Politician, Kagoshima Castle

Sonny Chiba

Born : Jan 23, 1939

Actor, Hakata-ku, Fukuoka

Shinobu Ohno

Born : Jan 23, 1984

Football player, Zama

Masayoshi Miwa

Born : Jan 23, 1984

Baseball player, Shimonoseki

Koichi Hatano

Born : Jan 23, 1984

Sumo Wrestler, Sumida, Tokyo

Yurika Mori

Born : Jan 23, 1984

Musician, Tokyo

Yukie Kawamura

Born : Jan 23, 1986

Model, Otaru

Yuto Nakamura

Born : Jan 23, 1987

Urayasu

Shunichiro Zaitsu

Born : Jan 23, 1987

Fukuoka

Jun Sonoda

Born : Jan 23, 1989

Shizuoka

Yusuke Hayashi

Born : Jan 23, 1990

Morioka

Daiki Miyagi

Born : Jan 23, 1990

Actor, Kanagawa Prefecture

Reina Triendl

Born : Jan 23, 1992

Actor, Vienna

Ryota Oshima

Born : Jan 23, 1993

Shizuoka Prefecture

Kunio Nakagawa

Jan 23, 1898 - Nov 24, 1944

Kumamoto

Toichiro Kinoshita

Born : Jan 23, 1925

Tokyo

Giant Baba

Jan 23, 1938 - Jan 31, 1999

Wrestler, Sanjo

Denden

Born : Jan 23, 1950

Actor, Chikushino

Fumiyo Kohinata

Born : Jan 23, 1954

Actor, Mikasa

Tahiro Akiyama

Born : Jan 23, 1954

 

Mitsugoro Bando

Born : Jan 23, 1956

Actor, ChA«A

Kazumi Tsubota

Born : Jan 23, 1956

Nagasaki

Masanobu Kimura

Born : Jan 23, 1960

Osaka Prefecture

Yasuhiro Takato

Born : Jan 23, 1968

Voice acting, Okayama Prefecture

Taro Hakase

Born : Jan 23, 1968

Composer, Suita

Takataro Kataoka

Born : Jan 23, 1968

Actor, Kyoto Prefecture

Yuki Urushibara

Born : Jan 23, 1974

Mangaka, Yamaguchi Prefecture

Ayuko Koyama

Born : Jan 23, 1974

Actor, Chiba

Takehiro Hayashi

Born : Jan 23, 1976

Chiba

Tsuyoshi Muro

Born : Jan 23, 1976

Actor, Kanagawa Prefecture

Shogo Kataoka

Born : Jan 23, 1978

Baseball Coach, Chiba Prefecture

Kozo Yuki

Born : Jan 23, 1979

Yokohama

Kaori Mine

Born : Jan 23, 1979

Voice acting, Tochigi Prefecture


 

Terms & Conditions