United States > Birth Days > Engineer > 8 Nov
 

Engineer's Birthday - 8 Nov, United States

Edward Gibson

Born : Nov 8, 1936

Engineer, Buffalo

Jack Kilby

Nov 8, 1923 - Jun 20, 2005

Engineer, Jefferson City

Frederick Rentschler

Nov 8, 1887 - Apr 25, 1956

Engineer, United States of America


 

Terms & Conditions