China > Death Anniversary > Nov
 

Famous People's Death Anniversary - Nov, China

Ren Xiong

Jul 19, 1823 - Nov 23, 1857

Artist

Li Hongzhang

Feb 15, 1823 - Nov 7, 1901

Politician, Hefei

Empress Dowager Cixi

Nov 29, 1835 - Nov 15, 1908

Beijing

Wu Changshuo

Sep 12, 1844 - Nov 29, 1927

Artist, Anji County

Yang Kaihui

Nov 6, 1901 - Nov 14, 1930

Bancang

Xu Zhimo

Jan 15, 1897 - Nov 19, 1931

Poet, Haining City

Duan Qirui

Mar 6, 1865 - Nov 2, 1936

Warlord, Hefei

Wang Jingwei

May 4, 1883 - Nov 10, 1944

Politician, Sanshui District

Mao Anying

Oct 24, 1922 - Nov 25, 1950

Soldier, Changsha

Zhou Xuechang

Mar 19, 1898 - Nov 27, 1952

Anxin County

Puru

Aug 30, 1896 - Nov 18, 1963

Artist, Beijing

Mervyn Peake

Jul 9, 1911 - Nov 17, 1968

Novelist, Lushan District

Shangguan Yunzhu

Mar 2, 1920 - Nov 23, 1968

Actor, Jiangyin

Kam Tong

Dec 18, 1906 - Nov 8, 1969

Actor, San Francisco

Liu Shaoqi

Nov 24, 1898 - Nov 12, 1969

Politician, Ningxiang County

Zhang Yunyi

Aug 10, 1892 - Nov 19, 1974

Wenchang

Peng Dehuai

Oct 24, 1898 - Nov 29, 1974

Politician, Xiangtan

Chieh Yuan

Mar 15, 1945 - Nov 16, 1977

Actor, Haifeng County

Wu Youxun

Feb 26, 1897 - Nov 30, 1977

Physicist, Gao''an

K. C. Hsiao

Nov 29, 1897 - Nov 4, 1981

China

Richard Loo

Oct 1, 1903 - Nov 20, 1983

Actor, Maui

Choh Hao Li

Apr 21, 1913 - Nov 28, 1987

Guangzhou

Mao Yisheng

Jan 9, 1896 - Nov 12, 1989

Engineer, Zhenjiang

Yam Kim-fai

Dec 29, 1912 - Nov 29, 1989

Actor, Nanhai District

Feng Youlan

Dec 4, 1895 - Nov 26, 1990

Philosopher, Tanghe County

Chen Huai'ai

Jan 1, 1920 - Nov 28, 1994

Film director, Changle

Wan Guchan

Jan 18, 1900 - Nov 19, 1995

Film director, Nanjing

Zhang Junxiang

Dec 27, 1910 - Nov 14, 1996

Screenwriter, Zhenjiang

Lam Ching-ying

Dec 27, 1952 - Nov 8, 1997

Actor, Hong Kong

Hu Sheng

Jan 11, 1918 - Nov 5, 2000

Politician, Suzhou

Mang-Ha Cheng

Jan 1, 1920 - Nov 20, 2000

Actor, China

Richard Frey

Feb 11, 1920 - Nov 16, 2004

Politician, Vienna

Wong Jim

Mar 16, 1941 - Nov 24, 2004

Actor, Panyu District

Sang Siu

Jan 1, 1927 - Nov 27, 2004

Screenwriter, China

An Tsan Hu

Apr 2, 1938 - Nov 30, 2004

Actor, China

Yu Yanfu

Feb 1, 1924 - Nov 10, 2005

Screenwriter, Dandong

Wang Qiang

Jan 16, 1975 - Nov 17, 2005

China

Du Qinghua

Apr 14, 1919 - Nov 5, 2006

Physicist, Hangzhou

Tan Jiazhen

Sep 15, 1909 - Nov 1, 2008

Scientist, China

Lung Fong

Feb 4, 1954 - Nov 14, 2008

Actor, China

Hu Yousong

Jan 1, 1939 - Nov 25, 2008

Shanghai

Yang Jia

Aug 27, 1980 - Nov 26, 2008

Beijing

Wo Weihan

Jan 1, 1949 - Nov 28, 2008

Scientist, Qiqihar

Shan-hsi Ting

May 29, 1936 - Nov 21, 2009

Screenwriter, Qingdao

Yang Xianyi

Jan 10, 1915 - Nov 23, 2009

Tianjin

Chan Hung-lit

Jun 7, 1943 - Nov 24, 2009

Actor, Shanghai

Wong Tin-lam

Sep 11, 1927 - Nov 16, 2010

Actor, Shanghai

Huang Hua

Jan 25, 1913 - Nov 24, 2010

Hebei

Lim Chong Eu

May 28, 1919 - Nov 24, 2010

Politician, Penang

Ricky Hui

Aug 3, 1946 - Nov 8, 2011

Actor, Panyu District

Chen Zude

Feb 19, 1944 - Nov 1, 2012

Shanghai

Han Suyin

Sep 12, 1917 - Nov 2, 2012

Writer, Xinyang

Yao Defen

Jul 15, 1972 - Nov 13, 2012

Shucheng County

Wang Houjun

Sep 16, 1943 - Nov 21, 2012

Ningbo

Luo Yang

Jan 1, 1961 - Nov 25, 2012

China

Kong-Kin Yau

Jun 24, 1940 - Nov 27, 2013

Actor, Fujian

Wang Kun

Jan 1, 1925 - Nov 21, 2014

 

Go Seigen

Jun 12, 1914 - Nov 30, 2014

Fuzhou


 
Death Anniversary

Terms & Conditions