Japan > Death Anniversary > 22 Nov
 

Famous People's Death Anniversary - 22 Nov, Japan

Okubo Tadaoki

Death : Nov 22, 1764

 

Tokugawa Yoshinobu

Oct 28, 1837 - Nov 22, 1913

Photographer, Edo

Kamakichi Kishinouye

Nov 29, 1867 - Nov 22, 1929

Tokai

Sahachiro Hata

Mar 23, 1873 - Nov 22, 1938

Physician, Masuda

Sadakichi Hartmann

Nov 8, 1867 - Nov 22, 1944

Actor, Dejima

Shomu Nobori

Jul 17, 1878 - Nov 22, 1958

Amami A?shima

Hideo Iwakuro

Oct 10, 1897 - Nov 22, 1970

Hiroshima Prefecture

Tadashi Imai

Jan 8, 1912 - Nov 22, 1991

Film director, Shibuya

Fujio Noguchi

Jul 4, 1911 - Nov 22, 1993

Writer

Yoshihiro Momota

Mar 15, 1946 - Nov 22, 2000

Wrestler, Fushimi-ku, Kyoto

Takami Eto

Apr 10, 1925 - Nov 22, 2007

Politician, Hyuga

Shinobu Chihara

Jan 16, 1931 - Nov 22, 2009

Actor, Okayama Prefecture


 

Terms & Conditions