Japan > Death Anniversary > Nov
 

Famous People's Death Anniversary - Nov, Japan

Okubo Tadaoki

Death : Nov 22, 1764

 

Matsudaira Nobunao

Death : Nov 1, 1768

 

Kamo no Mabuchi

Death : Nov 27, 1769

Writer

Motoori Norinaga

Death : Nov 5, 1801

Writer, Matsusaka

Ota Sukenobu

Jan 1, 1762 - Nov 24, 1808

 

Hanaoka Seishu

Oct 23, 1760 - Nov 21, 1835

Physician, Kii Province

Watanabe Kazan

Oct 20, 1793 - Nov 23, 1841

Edo

Makino Tadamasa

Dec 2, 1799 - Nov 30, 1858

 

Yoshida Shoin

Sep 20, 1830 - Nov 21, 1859

Politician, Hagi

Takatsukasa Masamichi

Aug 22, 1789 - Nov 29, 1868

 

Takatsukasa Sukehiro

Dec 5, 1807 - Nov 19, 1879

 

Tanaka Hisashige

Oct 16, 1799 - Nov 7, 1881

Engineer, Kurume

Tenshoin

Feb 5, 1836 - Nov 20, 1883

Kagoshima

Honda Masamori

Mar 7, 1827 - Nov 1, 1885

 

Matsudaira Chikayoshi

Jan 10, 1829 - Nov 11, 1886

 

Prince Kitashirakawa Yoshihisa

Apr 1, 1847 - Nov 5, 1895

Kyoto

Ichiyo Higuchi

May 2, 1872 - Nov 23, 1896

Writer, Tokyo

Mitsukuri Rinsho

Sep 19, 1846 - Nov 29, 1897

Politician, Tokyo

Nakahama Manjiro

Jan 27, 1827 - Nov 12, 1898

Tosashimizu

Yamamoto Hosui

Aug 12, 1850 - Nov 15, 1906

 

Okita Mitsu

May 26, 1833 - Nov 2, 1907

Shirakawa Domain

Nishinoumi Kajiro I

Feb 19, 1855 - Nov 30, 1908

Sumo Wrestler, Satsumasendai

Nishio Tadaatsu

Jun 16, 1850 - Nov 5, 1910

Daimyo, Edo

Komura Jutaro

Sep 16, 1855 - Nov 25, 1911

Politician, Nichinan

Tokugawa Yoshinobu

Oct 28, 1837 - Nov 22, 1913

Photographer, Edo

Hijikata Hisamoto

Nov 23, 1833 - Nov 4, 1918

 

Terauchi Masatake

Feb 5, 1852 - Nov 3, 1919

Hagi

Hara Takashi

Feb 9, 1856 - Nov 4, 1921

Politician, Morioka

Fusakichi Omori

Jan 1, 1868 - Nov 8, 1923

Echizen Province

Takahira Kogoro

Jan 29, 1854 - Nov 28, 1926

Akune

Nanjo Bunyu

Jul 1, 1849 - Nov 9, 1927

Ogaki

Kamakichi Kishinouye

Nov 29, 1867 - Nov 22, 1929

Tokai

Akiyama Yoshifuru

Feb 9, 1859 - Nov 4, 1930

Matsuyama

Okido Moriemon

Nov 2, 1878 - Nov 7, 1930

Sumo Wrestler, Higashinada-ku, Kobe

Asano Soichiro

Apr 13, 1848 - Nov 9, 1930

Japan

Den Kenjiro

Mar 25, 1855 - Nov 16, 1930

Politician, Tamba

Keizo Dohi

Jul 20, 1866 - Nov 6, 1931

Physician, Takefu

Shibusawa Eiichi

Mar 16, 1840 - Nov 11, 1931

Businessperson, Japan

Uehara Yusaku

Dec 6, 1856 - Nov 8, 1933

Miyakonojo

Jiro Tamon

Sep 28, 1878 - Nov 24, 1934

Shizuoka Prefecture

Mikito Takayasu

Sep 4, 1860 - Nov 20, 1938

Japan

Sahachiro Hata

Mar 23, 1873 - Nov 22, 1938

Physician, Masuda

Kagaku Murakami

Jul 3, 1888 - Nov 11, 1939

Osaka

Saionji Kinmochi

Oct 23, 1849 - Nov 24, 1940

Politician, Kyoto

Mitsuyo Maeda

Nov 18, 1878 - Nov 28, 1941

Hirosaki

Hakushu Kitahara

Jan 25, 1885 - Nov 2, 1942

Writer, Yanagawa

Kiyoura Keigo

Feb 14, 1850 - Nov 5, 1942

Politician, Yamaga

Tadashi Kaneko

Death : Nov 14, 1942

Tokyo

Tomitaro Horii

Nov 7, 1890 - Nov 23, 1942

Ono

Noritsugu Hayakawa

Oct 15, 1881 - Nov 29, 1942

Yamanashi Prefecture

Shusei Tokuda

Dec 23, 1871 - Nov 18, 1943

Writer, Kanazawa

Miyagiyama Fukumatsu

Feb 27, 1895 - Nov 19, 1943

Sumo Wrestler, Ichinoseki

Kiyoto Kagawa

Dec 11, 1895 - Nov 26, 1943

Hiroshima Prefecture

Hotsumi Ozaki

Apr 29, 1901 - Nov 7, 1944

Journalist, Japan

Inoue Tetsujiro

Dec 25, 1856 - Nov 9, 1944

Philosopher, Buzen

Tsunesaburo Makiguchi

Jun 6, 1871 - Nov 18, 1944

Educator, Kashiwazaki

Sadakichi Hartmann

Nov 8, 1867 - Nov 22, 1944

Actor, Dejima

Jun Tsuji

Oct 4, 1884 - Nov 24, 1944

Writer, Tokyo

Kunio Nakagawa

Jan 23, 1898 - Nov 24, 1944

Kumamoto

Katsuo Kameoka

Jan 1, 1905 - Nov 14, 1945

 


 

Terms & Conditions