United States > John Appleton
 

John AppletonLawyer, Beverly

Name: John Appleton
Date of Birth: Feb 11, 1815
Date of Death: Aug 22, 1864
Place of Birth: Beverly
Profession: Lawyer
Nationality: United States
Zodiac Sign: taurus

John Appleton's Profession

  • Lawyer
  • Politician

John Appleton's Spouse

  • Susan Appleton

 

Terms & Conditions