United States > Melancton Smith
 

Melancton SmithNew York

Name: Melancton Smith
Date of Death: Jul 29, 1798
Place of Birth: New York
Nationality: United States


 

Terms & Conditions