United States > Sammy Nestico
 

Sammy NesticoComposer, Pittsburgh

Name: Sammy Nestico
Date of Birth: Feb 6, 1924
Place of Birth: Pittsburgh
Profession: Composer
Nationality: United States
Zodiac Sign: taurus

Sammy Nestico's Profession

  • Composer
  • Music Arranger
  • Trombonist

Sammy Nestico also know as

  • Nestico, Sammy
  • Sammy Nestico Big Band

 

Terms & Conditions